KILIÇLAR ÇEKİLDİ!

Uzun zamandır arıza sinyali veren Muğla Büyükşehir ile bazı CHP'li ilçe belediyelerinin arasında ipler koptu.

Ercan  Arslan
Ercan Arslan Tüm Haberleri

Marmaris ve Milas Belediye Başkanları, son iki yıldır çeşitli nedenlerle karşı karşıya geldikleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile ilçelerine eşit hizmet verilmediği, ilçe belediyelerinin işlerini yapmasına engel olduğu, yaşanan tüm felaketlerde yalnız bırakıldıkları gerekçesiyle ipleri kopardı. Öyle ki başkanlar mecbur olmadıkları sürece bir araya gelmekten kaçınıyor...

BÜYÜKŞEHİR HİZMETLERİNİ EŞİT DAĞITMIYOR

Son yerel se­çim­ler­de kol kola ça­lı­şan Muğla'nın CHP'li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın arası hem si­ya­si hem de bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin hiz­met­le­ri­ni eşit da­ğıt­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le bo­zul­du­ğu bi­li­nen bir ger­çek.
Milas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Tokat ve Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Oktay konu ile il­gi­li açık­la­ma yap­mak­tan ka­çı­nır­ken, be­le­di­ye yakın kay­nak­lar ya­şa­nan ger­gin­li­ği doğ­ru­la­ya­rak şu açık­la­ma­da bu­lu­nu­yor; ''Yak­la­şık 2 yıl­dır Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si adeta Mar­ma­ris'e hiz­met ver­me­mek için ba­ha­ne ya­rı­şın­da­lar. Her fır­sat­ta ''Mar­ma­ris'in baraj bor­cu­nu ödü­yo­ruz daha ne ya­pa­lım'' diyen sayın Osman Gürün'ün ver­me­di­ği hiz­met­ler Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ve­ril­mi­yor gibi al­gı­la­na­rak şi­ka­yet­le­rin yı­ğıl­ma­sı­na ve be­le­di­ye­mi­zin töh­met al­tın­da kal­ma­sı­na neden olu­yor. En basit bir kaç örnek ve­recek olur­sak; 4 ekip­le ça­lı­şan MUSKİ'nin ekip sa­yı­sı­nı 1'e dü­şür­dü­ğü gö­rü­lü­yor. Ma­hal­le ara­la­rın­da pat­la­yan su bo­ru­la­rı­na 1 hafta 10 gün mü­da­ha­le edil­me­di­ği de bir ger­çek. Yat Li­ma­nı 15 sene önce ya­pıl­dı­ğı gibi du­ru­yor. Bütün taş­lar kırık, elekt­rik-su is­tas­yon­la­rı çü­rü­müş va­zi­yet­te. Hem li­man­dan hem sudan büyük ge­lir­ler elde eden bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin ya­tı­rım yap­ma­ma­sı­nı an­la­ya­mı­yo­ruz''

YAŞANAN GERGİNLİK SİYASİ KRİZE DÖNÜŞEBİLİR

Be­le­di­ye­ler ara­sın­da ya­şa­nan ger­gin­lik sos­yal medya plat­form­la­rı­na da yan­sı­mış du­rum­da. Her gün fark­lı bir pay­la­şım­la gün­dem olan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün'ün yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma­da CHP'li be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan söz eder­ken Meh­met Oktay ve Mu­ham­met Tokat dı­şın­da­ki­le­re kar­de­şim diye hitap et­ti­ği, bu iki baş­kan için ise Mar­ma­ris ve Milas Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı şek­lin­de hitap et­ti­ği sos­yal medya kul­la­nı­cı­la­rı­nın gö­zün­den kaç­ma­yan bir ay­rın­tı ola­rak gö­rü­lü­yor.
Ya­şa­nan bu ger­gin­lik­le il­gi­li gö­rü­şü­nü al­dı­ğı­mız de­ne­yim­li ga­ze­te­ci­ler şu gö­rü­şü pay­la­şı­yor; ''Osman Gürün gibi de­ne­yim­li bir be­le­di­ye baş­ka­nı ve si­ya­set­çi­nin ilçe be­le­di­ye­le­ri ile il­gi­li kavga de­re­ce­si­ne va­ra­cak kadar ger­gin­lik ya­şa­ma­sı­na anlam ve­re­mi­yo­ruz. Özel­lik­le top­lam nü­fu­su Muğla nü­fu­su­nun ya­rı­sı­na te­ka­bül eden Mar­ma­ris ve Milas ilçe be­le­di­ye­le­ri­ne karşı has­ma­ne tutum ser­gi­le­mek ge­lecek seçim dö­ne­mi için Sayın Gürün'e artı yaz­ma­ya­ca­ğı ka­nı­sın­da­yız. Si­ya­se­ten aynı parti içe­ri­sin­de görev yapan baş­kan­la­rın ya­şa­dı­ğı bu ge­ri­lim genel mer­kez ta­ra­fın­dan da takip edi­li­yor, not­lar alı­nı­yor­dur. Bu yüz­den seçim ön­ce­si ger­gin­li­ği bı­ra­kıp va­tan­da­şa hiz­me­ti ön plan­da tut­ma­la­rı baş­kan­lar için daha ha­yır­lı ola­cak­tır''
Öte yan­dan konu ile il­gi­li yakın çev­re­siy­le ko­nu­şan baş­kan Gürün'ün; ''Her be­le­di­ye­ye ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre hiz­met gö­tü­rü­yo­ruz, bunun dı­şın­da prob­lem yok açık­la­ma­sı yap­tı­ğı gelen bil­gi­ler ara­sın­da.

16 Eyl 2022 - 12:30 - Gündem --- Okunma

Muhabir  Ercan Arslangöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Marmaris Manşet Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmaris Manşet Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Marmaris Manşet Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Marmaris Manşet Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Marmaris’in ihtiyacı olan öncelikli okul hangisidir?