Karacasöğüt Düğümünü Mahkeme Çözecek!

MUÇEV tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ihale yolu ile kiralanan ve kapasite artırım izni alınarak inşaatına başlanan iskelenin yürütmesi Muğla 3. İdare Mahkesince durdurulmuştu.

Dur­dur­ma ka­ra­rı­nın ar­dın­dan iyice atıl va­zi­yet­te kalan Ka­ra­ca­sö­ğüt is­ke­le­si­nin du­ru­mu tek­ne­ci­ler ta­ra­fın­dan şi­ka­yet ko­nu­su ol­ma­ya devam eder­ken bölge hal­kın­dan da şi­ka­yet­ler yük­sel­me­ye baş­la­dı. Ka­ra­ca Ma­hal­le­sin­de yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de ya­şa­yan­la­rın çev­re­de­ki ge­liş­me­le­re ve pro­je­le­re ol­duk­ça hakim ol­du­ğu be­lir­gin­ken bölge sa­kin­le­ri özel­lik­le bu tür önem­li böl­ge­sel ya­tı­rım­lar kar­şı­sın­da duy­gu­sal de­ğer­len­dir­me­ler ye­ri­ne bi­lim­sel ve çev­re­sel ger­çek­ler ile bölge hal­kı­nın ih­ti­yaç­la­rı­nın da göz önüne alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade edi­yor.

PROJEYE KARŞI DEĞİLİZ
Ka­ra­ca­sö­ğüt es­naf­la­rın­dan Günay De­mi­rel; ''Artan yat tu­riz­mi so­nu­cu bu­lun­du­ğu­muz Ka­ra­ca Ma­hal­le­sin­de yaz dö­ne­min­de 150-200 ci­va­rın­da koy içine ge­li­şi­gü­zel de­mir­le­yen tek­ne­ler deniz altı eko sis­te­mi­ne ça­pa­la­rıy­la zarar ver­mek­te­dir. Bu tek­ne­le­rin sin­ti­ne ve evsel atık­la­rı­nı da ge­li­şi güzel ve kont­rol­süz şe­kil­de de­ni­ze bo­şalt­ma­la­rı ile çev­re­ye ve­ri­len tah­ri­ba­tı dü­şü­nün­ce, kont­rol­lü şe­kil­de ma­hal­le­miz­de ya­pı­la­cak is­ke­le­ye bağ­lan­ma­sı ça­pa­la­rı­nı atmak ye­ri­ne is­ke­le bün­ye­sin­de ya­pı­la­cak to­noz­la­ra bağ­lan­ma­sı ve atık­la­rı­nın da proje kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak atık alım is­tas­yo­nu­na bo­şal­tıl­ma­sı ile artan tekne tra­fi­ği ile olu­şan çev­re­sel teh­li­ke kar­şı­sın­da önlem ola­cak­tır, bu tür ya­tı­rım­la­rın bu şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Aksi tak­tir­de bu ya­tı­rım­la­rın en­gel­len­me­si do­ğa­ya çev­re­ye ve­ril­miş daha büyük bir za­rar­dır'' dedi.

BÖYLE ÇEVRECİLİK OLMAZ
Bir başka esnaf Arif Yavuz ise; ''Şu an mev­cut is­ke­le ka­pa­si­te­si 60 tek­ne­dir. yaz dö­ne­min­de koyda is­ke­le ha­ri­cin­de 150-200 tekne de­mir­le­mek­te­dir. Ağaç­la­ra bağ­la­yan, ge­li­şi­gü­zel çapa atan, atık­la­rı­nı de­ni­ze bo­şal­tan tek­ne­le­rin ko­yu­mu­za ve­re­ce­ği za­ra­rı biz gö­rü­yo­ruz. Bu pro­je­ye karşı çı­kan­la­ra hiç bir anlam ve­re­mi­yo­rum. Ya­pı­la­cak tesis ile 187 tek­ne­nin dü­zen­li ola­rak atı­ğı­nın alın­ma­sı, dü­zen­li ola­rak bağ­lan­ma­sı ve ser­vis ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı kimi neden ra­hat­sız edi­yor an­la­mak müm­kün değil. Çevre açı­sın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor iken, tek­ne­le­rin atı­ğı­nı de­ni­ze bı­rak­ma­sı ne­den­se kim­se­yi ra­hat­sız et­mi­yor. Böyle çev­re­ci­lik falan olmaz'' di­ye­rek tepki gös­terdi.

İSKELE PROJESİ NE VAAD EDİYOR?
-Koylara gelen teknelerin atıkları lisanslı atık alım tesisine toplanacak
-Teknelerin çapa atması engellenerek su altı eko sistemi korunacak.
-Deniz turizmi geliri ile bölge halkı ve esnafına katma değer sağlanacak.

26 Ara 2021 - 20:34 - Gündem --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Marmaris Manşet Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmaris Manşet Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Marmaris Manşet Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Marmaris Manşet Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Marmaris’in ihtiyacı olan öncelikli okul hangisidir?