EĞİTİMSEN’DEN EĞİTİM YILI DEĞERLENDİRMESİ

16 Mart 2020 tarihinden bu yana fiilen kapalı olan okullar 24 Ağustos 2020 tarihinde, yaşanan tüm endişelere rağmen öğretmenlerin sene başı rehberlik çalışmaları dolayısıyla açılmıştır.

Uzun zamandır okullarından, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzakta, dijital olarak eğitim almaya çalışan tüm öğrencilerimiz ve eğitim bileşenlerimiz için sağlıklı koşullarda okulların yeniden, yüz yüze eğitime başlaması Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak dileğimizdir.

Aylardır süren pandemi dönemi sonrasında, MEB okulların öğrenciler için 21 Eylül’de fiilen açılacağını, öncesinde ise üç haftalık bir telafi eğitimi yapılacağını duyurmuştur. Vaka ve ölüm sayılarının tekrardan artışa geçtiği bu günlerde, sendikamızın öğretmenlerin seminer dönemi çalışmalarının uzaktan yapılması talebine rağmen, MEB’in okullarda yapma kararı alması bir çok riski ve soruyu beraberinde getirmiştir.

Binlerce insanı okullar açılınca okullara gidip gelmek zorunda bıraktığımız bir sürecin evlere, evler aracılığıyla iş yerlerine ve toplu taşımaya bu hastalıkla ilgili bulaşıcılığı aktarması mümkündür. Okullardaki fiziksel olanaklara baktığımızda, dünyada kabul edilen kapalı bir ortamda bir çocuk ve okuldaki görevli başına dört metrekare alanın sağlanmasının mümkün olmayacağı görülmektedir.

MEB şu ana kadar okula başlayacak olan öğrenci, öğretmen ya da diğer okul çalışanlarına yönelik Covid 19 testi yapmamıştır. Hem ulusal hem de uluslarlararası turizm hareketliliği olan Marmaris gibi şehirlere öncelik verilerek test uygulanmalıdır.

Sendika genel merkezimizin düzenlediği ankette okullarda alınan önlemleri, mesleki çalışmalar için okullarda bulunan eğitim emekçilerine sorulmuş ve sadece 8 saat devam eden anketimize bu kısa süre içerisinde 2212 kişi katılmıştır. Katılımcıların % 9’u alınan önlemleri yeterli bulurken, %26’sı kısmen alınmış, %40’ı yetersiz ve %25’i önlem alınmamış yanıtını vermiştir.

Anket sonuçları ortadayken, ilçemizde yoğun bir turizm hareketliliği devam ederken, seminer dönemi boyunca yapılacak toplantılar için çoğu okulun toplantı alanları sosyal mesafeyi karşılayacak büyüklükte olmamasına rağmen bu toplantılar yapılmıştır. Nitekim Şehit Ahmet Benler İlkokulu’nda çalışan bir öğretmenimizin covid 19 testi pozitif çıkmış buna rağmen okul karantinaya alınmamaştır. Tüm bu eksiklere rağmen yüzlerce öğretmen İlçe Zümre Öğretmenleri Toplantısı’na davet edilmiş bu da salgın riskini artırmıştır.

İlçemiz bünyesinde bulunan çoğu okulda, okulun temizlik ve hijyeninden sorumlu hizmetliler İŞKUR tarafından sağlanmakta ve bu hizmetlerin görevlendirilmesi her yıl gecikmektedir. Şu an bir çok

okulda ya hiç hizmetli bulunmamaktadır ya da sayısı yetersizdir. Okullar yüz yüze eğitime hazır değildir. Okulların temizliği ve dezenfektasyonu idareci ve öğretmenlere bırakılmıştır. Seminer dönemi için okula gelen öğretmenlerin ateş ölçümü idareci ya da öğretmenler tarafından yapılması, temizlik görevlilerin bulunmaması ne kadar doğrudur?

Salgın döneminde duyduğumuz sağlıksal kaygıların yanında eğitimsel kaygılarımız da devam etmektedir. Okulları açmayı planlarken, okullar arasındaki eşitsizliği arttıracak değil, azaltacak önlemler üzerinden bir perspektifle hareket etmek gerekmektedir. Online (uzaktan) eğitime erişme noktasında insanlar ciddi sıkıntılar yaşarken, online eğitim üzerinden bunu yürütmekte ısrar etmenin mevcut eşitsizliği arttırması kaçınılmazdır

Bir çok öğrencinin uzaktan eğitime erişimi yoktur. Olası bir uzaktan eğitime devam kararında öğrencilerin internet altyapısı ve EBA’yı kullanabilmek için gerekli olan bilişim araçları temin edilmemiştir. Bakanlığın EBA Erişim Noktaları ile bu sorunu çözmeye çalışması yetersizdir. Ülkemizin bir çok yerinde öğrencilerin EBA Erişim Noktaları’na erişimi başlı başına bir problem olacaktır. Ayrıca EBA Erişim Noktaları’nda görevlendirilecek personel ve çalışma saatleri yayınlanan kılavuza göre büyük mağduriyetler doğuracaktır. Altı aydır kapalı durumda olan okullarda bilgisayar ya da tableti olmayan öğrencilere bu araçları temin etmek yerine öğrencileri EBA Erişim Noktaları’na yönlendirmek salgın riski de oluşturacaktır.

Öğretmenlerin EBA kullanımı için internet kullanım hakkı yetersizdir. Özellikle canlı dersleri yoğun olan öğretmenlerimizin ek internet paketi ihtiyacı olmaktadır.

İlçemizde pandemi süreci öncesinde yıkım kararı dolayısıyla boşaltılan İçmeler İnayet Coşkun Kodak- Kamil Acarer İlk ve Ortaokulu, İkinci dönem başında Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi’yle aynı binayı paylaşmış, üç okulun veli ve öğrencileri büyük sıkıntılar yaşamıştır. En kısa sürede yeniden yapılacağı söylenen İçmeler İlk ve Ortaokulu’nun yıkım kararı verilen binaları bırakın yeniden yapılmayı, henüz yıkılamamıştır bile. Okulların fiilen açılacağı 21 Eylül’de sosyal mesafeyi koruyarak bu üç okulun aynı binada eğitim görmesi nasıl öngörülebilmektedir? Yaşanacak dezenfektasyon ve hijyen yetersizliğinden kaynaklı soruların 6-7 aydır herhangi bir işlem başlatamamış olan Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğu bilinmelidir.

İlçemiz bünyesinde taşımalı eğitim yapan okulların servis ve yemek hizmetlerinde pandemi koşullarına uygun nasıl hizmet verileceği, hijyen ve dezefektasyon işlemlerinin nasıl olacağı okul açılmadan önce kamuoyunu duyurulmalıdır.

4+4+4 sistemine geçilmesiyle okula başladığı günden bu yana mağdur olan öğrenciler bu kez de 8. sınıfı tamamlayamadan orta öğretime geçmek zorunda kalmıştır. Özellikle bu öğrencilerimizin telafi eğitimlerinin etkin bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.

Geçitiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmen maaşlarının yük oluşturduğu yönündeki açıklaması kamuoyu önünde öğretmenlerin maaşlarını tartışmaya açmaya, itibarsızlaştırmaya yol açabilecek bir tartışmadır. Uzaktan eğitim süreci eğitimin öğretmensiz olamayacağını çok daha net bi şekilde gözler önüne sermiştir. Öğretmeni ekonomik yük olarak gören bir anlayışı kabul etmiyoruz.

Eğitimsen Marmaris Temsilciliği Olarak Önerilerimiz

Öğretmenler, veliler, okullarda çalışan idari personel, kantin görevlileri, servis hizmeti sunanlar vb. gibi birçok farklı grup da risk altındadır. Bu çerçevede bakıldığında okulların açılmasına ilişkin hazırlıkları çok dikkatli gözden geçirmek gerekmektedir.

1-Sağlıksal olarak risk grubunda olan ya da bakmakla yükümlü oldukları yaşlılarla birlikte yaşayan eğitim emekçileri pandemi sona erinceye kadar riske atılmamalıdır.

2-Okullar açılmadan önce fiziksel mesafe ve hijyen planlaması yapılmalıdır. Devlet okullarında bir sınıfta maksimum 12 öğrenci olmalıdır.

3-Salgın ilden ile ilçeden ilçeye mahalleden mahalleye farklılık gösteriyor. Bölgesel özelliklere göre okulların açılması düşünülebilir. Risk yönetimi bölgesel olarak yapılmalıdır.

4-‘MEB okulları açmak istiyor, sendikalar istemiyor’ algısı yaratmak tehlikelidir. Salgından korunmayı ve bulaşma riskini minimuma indirmeyi sağlayan tüm tedbirler alındıktan sonra okullar açılabilir.

5-Pandemi döneminde yapılacak düzenlemelerde oluşabilecek kadro açıklarında, ücretli öğretmen yerine kadrolu ve güvenceli atama yapılması gerekmektedir.

6-MEB’in başlattığı ‘Okulum Temiz’ belgesi bir komisyon tarafından verilirken, uygulama gerçeklikten uzaktır. 120 sayfalık kılavuz incelendiğinde devlet okullarının, yeterli bütçe ve temizlik personeli olmadan sertifikayı alması mümkün değildir.

7-Okulların açılmasıyla birlikte pandeminin önlenmesinde kullanılmak üzere okullara ek bütçe ihtiyacı sağlanmalıdır.

8-Bütün okullara ücretsiz maske ve temizlik malzemesi gönderilmelidir. Okullarda temizlik işlerinde görevli personel açıkları kadrolu atama ile giderilmelidir.

9-Uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda öğrenci ve öğretmenlere yeterli internet kullanım hakkı sağlanmalıdır.

Herkes için nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm eğitim çalışanlarına, öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı bir yıl diliyoruz.

- Marmaris Manşet Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://marmarismanset.com/haber/7573688/egitimsenden-egitim-yili-degerlendirmesi