RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ

Metin Cangör
Metin Cangör

Sevgili okurlar duvar yıkıldığından beri Rusya ile

ilişkilerim oldu, birçok Rus dostlarım var bazıları Moskova Üniversitesinde

Profesör. Moskova’ya gittikçe veya onlar Marmarise geldiklerinde kendileri ile

buluşur konuşuruz.

Benim tamamen şahsi tecrübe ve düşüncelerimi

sorarsanız Rusya duvarlar yıkılmasına rağmen hala gizli komunizm şeklini

üzerinden atamadı.

Bakınız kaç yıldır başta Putin var. Muhalefet

Partileri çok çok zayıf veya zayıflatılıyor değişime müsaade edilmiyor.

Rusya’da birçok bu şekilde kurum var ve Başkan ile

yönetimi değiştirmiyor. Başkan ve onun istediği yönetim kalıyor. Yani demokrasiyi kabul edemiyorlar….

Bu Avrupa ve Amerika’da tamamı ile değişik.

Amerika’da Başkan iki defa 4 sene’den fazla aday olamıyor. Seçimle gelinen

yerlerde uzun süre kalmak mümkün değil…

Şimdi bu iki ülkeyi kıyaslamaya kalkarsanız Amerika

çok daha ileri. Her bakımdan ileri…

Teknolojiye bakarsanız Amerika çok önde.

Genelde batı medeniyeti ile bugünkü doğu

medeniyetini karşılaştırırsanız batı çok büyük şekilde fark atar. Bugün Çin’de

yapılan hemen herşey batı’nın onlara yaptırdıklarının kopyaları. Örneğin Huawei

cep telefonları gibi. Koskoca Rusya’da

daha otomobil sanayii yok, hiç ilerlememiş. Uçak sanayi’de hemen hemen her ay

bir uçak düşüyor tam olarak teknoloji oturmamış, oturmuyor… Rusya’yı ayakta

tutan esas ihracatı Petrol ve Doğalgaz… Rusya, Çin veya diğer Türkiye hariç,

tüm Müslüman ülkelerde hep diktatörlük var, tek adam oturdu mu kalkmıyor.

Seçimle iktidar değişimini kabul edemiyorlar.

Bu durumda bu tip ülkelerden dünya süper güçü olması

imkansızdır.

En basit ve en yakın örneği Hitler Almanyası…

- Marmaris Manşet Gazetesi, Metin Cangör tarafından kaleme alındı
https://marmarismanset.com/makale/7573964/metin-cangor/rusya-ile-isbirligi