İşsizlik ve balon 

Gökten Ulugergerli
Gökten Ulugergerli

Bir balon düşünün, şişirilmiş ve içi de çalışanlarla dolu olsun.  

Bir ihracat düşünün, üretimden yoksun sadece kur artış nedeni ile tavan yapsın.  

Bir ithalat düşünün, kur artışları dolayısıyla nakavt olsun. 

Bir eliniz ithalat, bir elinizde ihracat olsun ve de başlayın bu iki elinizle içi çalışanlarla dolu balonu sıkmaya.  

Dolar yükseldiğinden, yüksek dolar kuruyla, yurt dışından mal ve hizmet alma bir hayli güç olacaktır. Yüksek dolar kuru ile yurt dışından getirdiğiniz mal ve hizmetlerin satışı zor olduğundan, sektör duraklama mevsimine girecek ve ithalat eli, bir taraftan balonu hızla sıkacaktır. 

Diğer yandan, TL çok değer kaybetmesi nedeniyle ihracatta bir patlama yaşanacak. Evet, ihracatta bir patlama yaşanacak ama ne yazık ki bu patlama üretime bağlı olmayacaktır. İhracatın patlamasının tek sebebi, hepinizin bildiği gibi, üretime bağlı değil, ucuz mal ve hizmet potansiyelinin fazla olmasından kaynaklanacaktır. Yine bildiğiniz gibi, üretime bağlı olmayan ve sadece TL’ nin değer kaybına bağlı bu ihracat, üretim ve hizmet sektöründe kapanmalara sebebiyet verebileceğinden, ne yazık ki ihracat eli de içi çalışanlarla dolu balonu diğer taraftan kuvvetli bir şekilde sıkacaktır. 

Yine hepinizin bildiği gibi iki taraftan cendereye alınan, ekonomi anlamında, içi çalışanlarla dolu olan balonu yavaş yavaş ve fakat yükselen bir hızla boşalabileceği kadar boşalabilecektir. 

Neticeye gelirsek, ülkemizde işsizlik hat safhaya ulaşabilecek, açlık ve yoksulluk hızla artabilecektir.  

Balonun içinde ne kadar çalışan kalır, bugünden bir tahmin yürümek oldukça zor, zor ama bir fikir verir diye şu öngörüde bulunulabilir. 

İhracat, bir’ den dokuza çıkar, dolayısıyla ihracat, dokuz kat artmış olur, işsizlik ve yoksulluk yüzde otuzdan,  yüzde atmışa çıkar dolayısıyla, İKİ KAT artmış olur! İtirazı olan var mı? 

- Marmaris Manşet Gazetesi, Gökten Ulugergerli tarafından kaleme alındı
https://marmarismanset.com/makale/8324489/gokten-ulugergerli/issizlik-ve-balon